facebook

Именно днес

именно днес

Изображение: Free Digital Photos / Danilo Rizzuti

 

Това е програмата на американския писател, лектор и създател на известни курсове за личностно развитие Дейл Карнеги, наречена “Именно днес”. Постарайте се да мислите позитивно и конструктивно и нещата могат да се получат!

1) Именно днес аз ще бъда щастлив. Това означава, че ще се ръководя от думите на Абрахам Линкълн, който е казал, че болшинството хора са щастливи примерно толкова, колкото са пълни с решимост да бъдат щастливи”. Щастието е заключено вътре в нас, то не е резултат от външни обстоятелства.

2) Именно днес аз ще се постарая да се приспособя към този живот, който ме обкръжава, а няма да се опитвам да приспособя всичко към сво¬ите желания. Ще приема моето семейство, моята работа и обстоятелствата на моя живот такива, каквито са и ще се постарая да се прирав¬ня към тях.

3) Именно днес аз ще се погрижа за своя организъм. Ще направя гимнастика, ще се погрижа за тялото си, правилно ще се храня, ще се постарая да не принасям вреда на своето здраве и да не го пренебрегвам за да стане моят организъм идеална машина за изпълнение на моите изисквания.

4) Именно днес аз ще се постарая да отделя внимание на развитието на своя разум. Ще изуча нещо полезно. Няма да бъда лентяй в умствено отношение. Ще прочета това, което изисква усилия, размисъл и съсредоточаване.

5) Именно днес ще се заема с нравствено самоусъвършенстване. За това разчитам да осъществя три неща: ще направя за някого нещо полезно, но така, че той да не знае за това; ще направя поне две неща, които не ми се иска да правя – просто за упражнение, както съветва Уйлям Джеймс.

6) Ще се постарая да изглеждам колкото се може по-добре: по възможност ще облека онова, което най-много ми отива, ще разговарям с тих глас, ще се държа любезно, ще бъда щедър на похвали, ще се постарая да не критикувам, да нямам претенции към никого и да не се опитвам нико¬го да управлявам или да превъзпитавам.

7) Именно днес аз ще се постарая да живея само за днешния ден, няма да се стремя да решавам проблемите на целия си живот изведнъж. В течение на дванадесет часа ще мога да правя такива неща, които биха ме хвърлили в ужас, ако би ми се наложило да се занимавам с тях цял живот.

8) Именно днес аз ще набележа програма за своите работа. Ще си запи¬ша какво имам да направя всеки час. Възможно е да не мога да следвам точно тази програма, но ще я съставя. Това ще ме избави от две злини – привързаност и нерешителност.

9) Именно днес ще прекарам половин час в спокойствие и самота и ще се постарая да се отпусна.

10) Именно днес няма да се страхувам, и особено няма да се страхувам да бъда щастлив, да се наслаждавам на красотата, да обичам и да вярвам, че онези, които обичам, ме обичат.

Коментари

0 Comments

Пишете ни:

Може да ни изпращате вашите мнения, идеи или авторски материали ...

Sending
2015 © Webmiastoto.com. Всички права запазени.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account