Интересна задача от третокласник, която не всеки може да реши