Историята на една снимка или как жена избягала от ГДР във ФРГ