Историята на пускането на 1,5 милиона балона. Рекорд, превърнал се в катаклизъм