facebook

И тогава авто инструкторът ми взе да се кръсти!