Какво да правите, ако ви помолят да си смените местата, а не искате