Какво се случва с куче, което се подава през прозореца на кола