Какво се случва с тялото, когато ходим боси по земята