Какво щеше да се случи, ако през 1941 г. немците бяха превзели Москва?