Какво ще стане, ако замените всички напитки с вода