Как да се измъкнеш от въпроса „Няма ли да се омъжваш“?