facebook

Как е възникнал символът за електронна поща?