24. Легнете да спите, само че предварително запалете свещ и ú прошепнете “никога” и “невъзможно”. Духнете свещта и сравнете малкия огън с вашия живот и любов.

 25. През следващите три дни закрепете успеха: през цялото време слушайте тъжна музика и нощем плачете.
А сега поспете. Трябва да се наспите за следващата нощ на страдания.