Как се е появил символът на изобразяване на сърцето?