Книга на Дийн Кунц от 1981 предсказва появата на коронавируса