slideshow

Когато обичаш някого, го приемаш с всички недостатъци