Когато решиш да пееш на балкона по време на карантина