facebook

Кой е измислил фразата „Клиентът винаги е прав“?