facebook

Кой е измислил фразата “Клиентът винаги е прав”?