Котка, която никой не взимал от приюта, измислила яка самореклама