Ко? Не! Откривателят на Pringles бил погребан в опаковка за чипс