Кучетата никога не умират. Те остават в нашите сърца