Куче гледа филм на ужасите и реагира точно като човек