Легендата за жената, която влязла в странноприемница, пълна със злато