Логиката и причинно-следствените връзки са странно нещо…