facebook

Логически задачи от събеседвания в големите компании

 

Не е лесно да си намериш добра работа, а отлична – още по-трудна. А за да се добереш до заветно място в някоя огромна и известна корпорация, трябва да си не само голям експерт, но и да си разсъдлив човек с развито чувство за хумор и не по-малко развита логика.

Въпрос от Google

гугъл лого

Задача: Имате 8 топки с еднакъв вид и размер.

Въпрос: Как да намерим по-тежката топка с помощта на везни и право на само две претегляния?

Отговор: Вземете 6 топки, разделете ги на групи от по 3 топки и ги сложете на кантара. Групата с по-тежката топка ще наклони везната. Изберете две от тези три топки и ги претеглете. Ако тежката топка е между тях, ще го разберете. Ако имат еднакво тегло, значи тежката е тази, която е останала. Ако по-тежката топка не е сред групите от по 3 топки, значи е сред останалите 2.

Въпрос от Microsoft

майкрософт лого

Задача: Имате безкраен запас от вода и две кофи – от 5 литра и от 3 литра.

Въпрос: Как може да измерите 4 литра?

Отговор: Напълнете 5-литровата кофа и налейте вода в тази от 3 литра. Сега имате 3 литра в малката кофа и 2 в голямата. Изпразнете малката кофа и прелейте в нея останалите 2 литра от голямата. Отново напълнете голямата и прелейте от нея вода в малката. Там вече има 2 литра вода, така че ú е необходим само литър, а в голямата ще останат точно 4 литра.

***

Задача: Имате две парчета въже. Всяко от тях е с такава дължина, че ако се запали в единия край, ще гори точно 60 минути.

Въпрос: Ако имате само една кутия кибрит как ще измерите с помощта на двете въжета 45 минути?

Отговор: Палите едно от въжетата от двата края, а едновременно с това и другото – само от единия. Когато първото въже изгори напълно, ще са минали 30 минути, а на другото ще му остават 30 минути да догори. Палим и него от двата края и получаваме още 15 минути.

Въпрос от Adobe

адоуб лого

Задача: Имате 50 мотора с гориво в резервоара, достатъчно да измине 100 км.

Въпрос: Използвайки тези 50 мотора, колко далеч може да карате? (като се има предвид, че първоначално те се намират в една условна точка)?

Отговор: Най-лесният отговор е с всички да изминете 100 км. Но има и друго решение. Първо преместете всички мотори на 50 км. След това прелейте горивото от половината мотори в другата половина. Така ще имате 25 мотора с пълен резервоар. Карайте още 50 км и повторете процедурата. Така може да преминете до 350 км.

Коментари

0 Comments

Пишете ни:

Може да ни изпращате вашите мнения, идеи или авторски материали ...

Sending
2015 © Webmiastoto.com. Всички права запазени.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account