Майката за миг оставила бебето си в конюшнята. Тогава конят направил нещо неочаквано…