Малко момиче помогнало на майка си при раждане. Това, което казва накрая, ще ви усмихне