Мария Кюри – феноменът на XX век

Мария Склодовска Кюри е сред най-уникалните жени в историята на науката. Тя е първата жена лауреат на Нобелова награда, първият учен, два пъти удостояван с тази награда и единственият човек, който е получавал Нобелова награда за две различни науки – физика и химия. Детски години Животът на Мария Кюри не бил лесен. Полякиня по народност, … Продължете с четенето на Мария Кюри – феноменът на XX век