facebook

Мигрант, емигрант или имигрант?

Вероятно половината средностатистически граждани не знаят как правилно да употребяват мигрант, емигрант или имигрант. Това са три сходни по звучене, но различни по значение думи, които често се употребяват неправилно и водят до недоразумения. Хайде да разберем по какво се различават тези думи и кое е общото помежду им.

Мигрант – някой, който поради ред причини е напуснал обичайното си място на живеене и отива да се устрои на ново местообитание или прекарва времето си в безкрайни пътувания. С прости думи: лице, което се преселва от една държава в друга.

Бежанецът също е напуснал своята страна, но го е направил заради преследване, а мигрантът напуска поради икономически причини, следване в чужбина и т.н. Бежанецът бяга от своята държава, защото е застрашен и търси международна закрила, а мигрантът се ползва със защитата на своята държава, дори когато е в чужбина.

Според ООН бежанецът е човек, който е напуснал своята страна поради страх от преследване заради раса, националност, принадлежност към конкретна социална група или политическо мнение. Бежанците не се ползват със защита от своята държава.

Думата “мигрант” идва от латинския глагол migrare – придвижвам се от едно място на друго. От това обобщено понятие произхождат и останалите две думи.

Емигрант – това е човек, който напуска държавата си, за да живее в чужбина. Изселил се е в друга държава. Пример: Българите във Великобритания са емигранти, изселили са се там.

Имигрант е човек, който е живял в чужда държава, а сега е дошъл в твоята. Пример: българите са имигранти за британците, защото са се заселили във Великобритания.

Коментари

0 Comments

Пишете ни:

Може да ни изпращате вашите мнения, идеи или авторски материали ...

Sending
2015 © Webmiastoto.com. Всички права запазени.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account