facebook

Младеж не искал да ходи в казармата

войници-в-униформа

Младеж не искал да ходи в армията. И решил да мине по другия път. Роднините му намерили психиатъра, който трябвало да бъде в медицинската комисия. Психиатърът поискал подкуп от 2 хиляди долара.

Младежът събрал парите и очаквал обаждане. Психиатърът позвънил и му казал да дойде вечерта на гробището и да го чака на входа.

Младият мъж отишъл и зачакал. Изведнъж от най-близкото дърво в леопардова кожа се спуснал психиатърът, взел парите и казвайки “Ела утре на медицинска комисия”, пак заизкачвал по дървото.

Момчето възприело това напълно спокойно, все пак човекът работел психиатрична работа и може самият той да е сдал малко багажа.

На сутринта той отишъл на военна комисия, дошло време и за медицинската комисия и отишъл до масата с психиатъра. Психиатърът го огледал формално и казал: “Здрав. Следващият”.

Момчето се разгневило. Хем дало толкова пари, хем щяло да ходи в армията. И веднага вдигнал скандал. Започнал да вика:

– Вие сте нещастен мошеник. И лъжец. Вече Ви платих парите!

В кабинета настъпила зловеща тишина. Нещата отивали към Наказателния кодекс. Психиатърът невъзмутимо заявил:

– Какво говорите, нищо не сте ми давали.

Младежът:

– А вчера кой получи 2 хиляди долара от ръцете ми?

Психиатърът:

– Къде?

Младежът:

– Как къде? На входа на гробището. Вие се спуснахте от дървото, облечен в леопардова кожа, взехте парите и се качихте обратно на дървото!!!

Психиатърът:

– Ужас. Извинете, колеги, не го познах веднага. Оказва се, че това е мой пациент.

Колегите се разочаровали, сензацията не се получила. Психиатърът добавил:

– Млади човече, каня Ви утре да ме посетите в кабинета ми.

Младежът най-накрая започнал да загрява същината на събитията и бързо се изнесъл от кабинета…

Коментари

0 Comments

Пишете ни:

Може да ни изпращате вашите мнения, идеи или авторски материали ...

Sending
2015 © Webmiastoto.com. Всички права запазени.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account