Накиснете 4 бадема през нощта и на сутринта ги изяжте. Ето защо.