Наличието на сестра прави децата по-малко склонни към депресия