facebook

Напуснах я, защото тя заслужава нещо по-добро