Научих се да живея всеки ден така, сякаш ми е последен…