Научно е доказано, че да имате котка вкъщи е полезно за здравето