На човека му забранили да влиза в магазина, защото…