„Не говорете за своите страдания никому. Това не помага“