Не говорете за семейството си. Щастливите трябва да бъдат тихи…