Никога не забравяй, че в живота си ще изиграеш всички роли