Никога не идваме на този свят сами, с нас са нашите наставници