Никога не лъжете пред емпатите: те са настроени на честотата на истината!