facebook

Обяснението на някои философски течения чрез пръсти

щастливи пръсти

Снимка: Pinterest

1. Платонизъм. Сетих се! Аз имам пръсти!

2. Неоплатонизъм. Имам пръсти! Но за това не съм се сетил аз…

3. Атомизъм. Имам пръсти но те са много малки и са много.

4. Киници. Имам пръсти. Но защо?…

5. Юдаизъм. Моите пръсти са пръстите на всички пръсти.

6. Зороастризъм. Има леви пръсти, има десни пръсти и те са поравно.

7. Стоицизъм. Пръстите са неизбежни.

8. Индуизъм. Всеки пръст е карма!

9. Будизъм. Пръстите са тленни – така че за какво са ти?

10. Конфуцианство. Пръсти. Просто пръсти.

11. Даоизъм. Не можеш да се измъкнеш от пръстите.

12. Хритиянство. Пръстите са пет, но дланта е една!

13. Християнската ерес. А пък пръстите не са пет!

14. Средновековната филосоfия. Пръстите са непостижими.

15. Философия на Ренесанса. И все пак пръсти има!

16.  Сенсуализъм. Ако ударите по пръстите и ви заболи, значи ги има, а ако не ви заболи – значи ги няма.

17. Идеализъм. Пръсти има, защото аз мисля, че ги има.

18. Субективен идеализъм. Само да спра да мисля за пръстите и те ще изчезнат!

19. Агностицизъм. Пръсти има, но иди и го докажи…

20. Материализъм. Пръсти има, защото за тях и мисля.

21. Диалектически материализъм. Единство и борба на левите и десни пръсти.

22. Рационализъм. Пръсти има. Не може да ги няма.

23. Скептицизъм. Отивам да видя какви са тези пръсти!

24. Детерминизъм. Ето гледам какви пръсти…

25. Просвещение. А ти какво направи за своите пръсти?!

26. Хегелианство. Пръсти има!!! Но непонятно как?!

27. Ницшеанство. Не трябва дълго да гледаш пръстите си, иначе изведнъж те ще погледнат теб.

28. Марксизъм. Това е като два пръста.

29. Марксизъм-ленинизъм. Това е като два пръста върху асфалт.

30. Ирационализъм. А има ли пръсти?…

31. Позитивизъм. Пръстите са си пръсти, но…

32. Екзестенциализъм. Някъде имах пръсти…

33. Апокалипсизъм: а ако стисна тези пръсти в юмрук…

Коментари

0 Comments

Пишете ни:

Може да ни изпращате вашите мнения, идеи или авторски материали ...

Sending
2015 © Webmiastoto.com. Всички права запазени.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account