Оставам си вкъщи, защото не искам заради мен да умре някой възрастен човек