facebook

Откъде идва изразът “Победителите не ги съдят”