facebook

Откъде идва изразът “щастлив като мида”?