От всички отрови, познати на Земята, най-опасната е човешката…