facebook

Печатната грешка в Сталинската конституция

Сталинската конституция

Това се случило  в трийсетте години на миналия век, в навечерието на Световното изложение в Париж.

Веднъж в известна московска печатница се явил стар словослагател ( с тази архаична дума описвали работата на печатния работник). Той вече бил излязъл в пенсия и дошъл да види старите си приятели и колеги.

Между другото той казал:

– Във всяка една книга при желание мога да намеря печатна грешка. Дори най-незначителната, но винаги има такава.

– Добре – казали приятелите му, – а колко време ти трябва за това?

– Предполагам, най-много час.

– Дай да се обзаложим на литър водка. Даваме ти сега една книга. Ако в рамките на един час намериш грешка, ти даваме литъра. Ако не намериш, ти ни даваш. Става ли?

– Става – казал старият словослагател.

А предназначението на този уникален екземпляр било да бъде на витрината на съветския павилион на Световното изложение. Разбира се, в конституцията всичко било напчетана както трябва – до последната запетая.

Старият словослагател си измил внимателно ръцете, седнал на масата и разгънал пергаментовата хартия…

– Е, здравей – казали му приятели, – след час ще ни купиш водка…

Но още не успели да стигнат до вратата, когато чули гласа на стареца:

– Почакайте, почакайте…

И той им посочил на заглавната страница. Там в думата “ГосполиТиздат” (б.р. – централното издателство на политическата литература на СССР), вместо първата буква “Т”, била напечатана буквата “П”… (б.р. – на руски думата “пиздат” е обидна).

Лесно е да си представим какви би станало, ако “Сталинската конституция” била попаднала на витрината в Париж с подобна грешка. Вероятно някой от емигрантските журналисти щеше да забележи и да разгласи.

След това всички, които са съпричастни към издаването на книгата щяха да бъдат обявени за “вредители” и изпратени в Гулаг… Така че трябвало да купят на стареца не просто литър водка, а цяла цистерна.

Коментари

0 Comments

Пишете ни:

Може да ни изпращате вашите мнения, идеи или авторски материали ...

Sending
2015 © Webmiastoto.com. Всички права запазени.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account