Писмо на немски ефрейтор до приятелката му в Мюнхен, лятото на 1942 г.