Писмо от една майка: „Знам, че вече съм тежест за теб…“