„Подготвяме децата за живота, а не за изпити“: особеностите на финландското образование